This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

موفقیت در کنکور

مدیریت منابع

به عنوان یک داوطلب، زمانی می توانید موفق تر باشید که بدانید برای کنکور بايد چه منابع و کتاب هایی را چه وقت و چگونه مطالعه کنید. هم چنان که دانش آموزان داوزدهمی امتحانات هایی را نیز پیش رو دارندکه می توانید با دانلود سوالات امتحان نهایی نیز به بودجه بندی بهتر دروس بپردازید.

Advertisement

اولویت بندی، مهارتی ضروری، اما دشوار و حساس است که در بسیاری از مواقع، ما را ترغیب میکند با استفاده از مدیریت و مهارتهای مشابه، توانمندی خود را افزایش داده و در آن زمینه تصمیم درستی بگیریم. یکی از مشکالت بزرگی که بسیاری از داوطلبان در طی آمادگی برای کنکور دارند، توانایی نداشتن در مدیریت منابع کنکور است. داوطلب، کوهی از کتاب ها و جزوه های مختلف را جمع می کند، بدون آنکه بداند که کدام یک از این منابع در اولویت هستند؛ عالوه بر آنکه مطالعه این منابع، نیاز به وقت زیادی هم دارد، و چون بیشتر مطالب آن تکراری است باعث هدر رفتن وقت نیز می شود.

یکی دیگر از جنبه های مدیریت منابع کنکور، این است که شما داوطلب گرامی بدانید و تصمیم بگیرید که در مقاطع مختلف و با توجه به زمانی که در دست دارید، مطالعه کدام منابع را در اولویت قرار دهید و از کدام یک صرف ً نظر کنید؛ مثال وقتی از برنامه هفتگی عقب می مانید، تست زنی را کمتر کنید یا اینکه در پایان دور اول، وقتی زمان کم آوردید، با توجه به بودجه بندی کنکور، برخی از مباحثی را که از آنها سؤال کمتری می آید، حذف کنید، هم چنین می توانید از مطلب دانلود سوالات کنکور نیز استفاده کنید. در طی آمادگی برای کنکور به کارهایی که ّ زودتر باید انجام شوند، توجه جدی داشته باشید و روی آنها تمرکز کنید. هدفمند باشید و به خاطر بسپارید که انجام کارهای کوچکتری که ارزش زیادی دارند، بهتر از انجام کارهای زیادی هستند که شاید خیلی هم برایتان فایدهای نداشته باشند.

Advertisement

 

مدیریت کلاس های کنکور

یکی از دغدغه های اصلی بیشتر داوطلبان، این است که آیا برای کسب نتیجه بهتر در کنکور باید در کلاس های کنکور شرکت کنند یا نه، و از خود می پرسند: اصلا این کلاس ها چقدر می تواند در موفقیت من تأثیر داشته باشد؟ این کلاس ها، چقدر وقت و انرژی من را در دوران آمادگی برای کنکور خواهد گرفت؟ و …. برای مدیریت بهتر این بخش در کنکور، در ابتدا باید هر داوطلب، وضعیت خود را در هر درس مشخص کند: اینکه در کدام درس ها ضعیف تر و در کدام درس ها قوی تر است؟ آیا با یک جزوه خوب نمی تواند مشکل خود را در درس هایی که ضعیف است، برطرف کند؟ اینکه نیاز به چند جلسه کلاس خصوصی یا کنکور دارد؟ و …. وقتی به تمام این مسائل به خوبی جواب دادید، بعد با یک مدیریت صحیح و اصولی، تصمیم بگیرید که چه زمانی در این کلاس ها شرکت کنید و چند جلسه و در کدام درس ها از اين کلاس ها استفاده کنید.

Advertisement

 

مدیریت خواب و استراحت

سعی کنید که زمانی را وقتی شروع به مطالعه برای آمادگی در کنکور می کنید، حتما بین ساعات مطالعه برای استراحت خود در نظر بگیرید یا ساعات خواب و بیداری خود را تنظیم کنید. بهترین زمان مطالعه از ساعت پنج صبح تا ساعت نه تا ده شب است؛ شبخوان هستند و شبها یادگیری بهتری البته داوطلبانی وجود دارند که معمولا دارند. اگر می توانید، سعی کنید تا صبحها درس خوانده و شبها را به استراحت بپردازید. نگران نباشید؛ زیرا بدن انسان در طی کمتر از یک ماه به اتفاقهای جدید عادت خواهد کرد؛ اما اگر نمیتوانید چنین شیوهای را به کار بگیرید، از شیوه قبلی برای مطالعه خود استفاده کنید.

Advertisement

نکاتی که گفته شد را می توان از عوامل اصلی کنکور نام برد که نقش بسیار زیادی در موفقیت داوطلبان در کنکور دارد.همواره می توانید برای دیدن مقالات بیشتری در این زمینه از سایت کنکور و امتحان نهایی دیدن کنید.

Share This Story

Get our newsletter